Ưu đãi giá nội địa Vietnam Airlines

Ưu đãi giá nội địa Vietnam Airlines
   
 
Giữa

Giá một chiều (chưa gồm thuế, phí), VND

Giá một chiều (đã gồm thuế, phí), VND

Xuất vé Ngày bay Loại giá vé  
Hà Nội Phú Quốc 999.000   1.228.900   01/04/16-30/09/16 01/04/16-13/04/16
19/04/16-26/04/16
05/05/16-15/06/16
01/08/16-30/08/16
06/09/16-30/09/16
Tiết kiệm đặc biệt liên hệ 
Hà Nội Pleiku 699.000   898.900   01/04/16-30/09/16 01/04/16-15/06/16
01/08/16-30/09/16
Tiết kiệm đặc biệt liên hệ 
Hà Nội Nha Trang 999.000   1.228.900   01/04/16-30/09/16

01/04/16-13/04/16
19/04/16-26/04/16
05/05/16-15/06/16
01/08/16-30/08/16
06/09/16-30/09/16

Tiết kiệm đặc biệt liên hệ 
Hà Nội Buôn Ma Thuột 999.000   1.228.900   01/04/16-30/09/16

01/04/16-15/06/16
01/08/16-30/09/16

Tiết kiệm đặc biệt liên hệ
Hà Nội Cần Thơ 999.000   1.228.900   01/04/16-30/09/16

01/04/16-15/06/16
01/08/16-30/09/16

Tiết kiệm đặc biệt liên hệ
Hà Nội Đà Lạt 999.000   1.228.900   01/04/16-30/09/16

01/04/16-13/04/16
19/04/16-26/04/16
05/05/16-15/06/16
01/08/16-30/08/16
06/09/16-30/09/16

Tiết kiệm đặc biệt liên hệ 
Hà Nội Quy Nhơn 599.000   788.900   01/04/16-30/09/16

01/04/16-15/06/16
01/08/16-30/09/16

Tiết kiệm đặc biệt liên hệ
Hà Nội Đà Nẵng 599.000   788.900   01/04/16-30/09/16

01/04/16-13/04/16
19/04/16-26/04/16
05/05/16-15/06/16
01/08/16-30/08/16
06/09/16-30/09/16

Tiết kiệm đặc biệt

liên

 hệ

Hà Nội Chu Lai 299.000   458.900   01/04/16-30/09/16

01/04/16-15/06/16
01/08/16-30/09/16

Tiết kiệm đặc biệt liên hệ
Hà Nội Tp. Hồ Chí Minh 999.000   1.228.900   01/04/16-30/09/16

01/04/16-15/06/16
01/08/16-30/09/16

Tiết kiệm đặc biệt liên hệ
Hà Nội Huế 799.000   1.008.900   01/04/16-30/09/16

01/04/16-13/04/16
19/04/16-26/04/16
05/05/16-15/06/16
01/08/16-30/08/16
06/09/16-30/09/16

Tiết kiệm đặc biệt liên hệ
Hà Nội Đồng Hời 699.000   898.900   01/04/16-30/09/16

01/04/16-15/06/16
01/08/16-30/09/16

Tiết kiệm đặc biệt liên hệ
Tp. Hồ Chí Minh Huế 699.000   898.900   01/04/16-30/09/16

01/04/16-13/04/16
19/04/16-26/04/16
05/05/16-15/06/16
01/08/16-30/08/16
06/09/16-30/09/16

Tiết kiệm đặc biệt liên hệ
Tp. Hồ Chí Minh Phú Quốc 599,000   788.900   01/04/16-30/09/16

01/04/16-13/04/16
19/04/16-26/04/16
05/05/16-15/06/16
01/08/16-30/08/16
06/09/16-30/09/16

Tiết kiệm đặc biệt liên hệ

Tp. Hồ Chí Minh
Đồng Hới 499.000   678.900   01/04/16-30/09/16

01/04/16-15/06/16
01/08/16-30/09/16

Tiết kiệm đặc biệt liên hệ
Tp. Hồ Chí Minh Pleiku 499.000   678.900   01/04/16-30/09/16

01/04/16-15/06/16
01/08/16-30/09/16

Tiết kiệm đặc biệt liên hệ
Tp. Hồ Chí Minh Nha Trang 599.000   788.900   01/04/16-30/09/16

01/04/16-13/04/16
19/04/16-26/04/16
05/05/16-15/06/16
01/08/16-30/08/16
06/09/16-30/09/16

Tiết kiệm đặc biệt liên hệ
Tp. Hồ Chí Minh Quy Nhơn 599.000   788.900   01/04/16-30/09/16

01/04/16-15/06/16
01/08/16-30/09/16

Tiết kiệm đặc biệt liên hệ
Tp. Hồ Chí Minh Đà Nẵng 599.000   788.900   01/04/16-30/09/16

01/04/16-13/04/16
19/04/16-26/04/16
05/05/16-15/06/16
01/08/16-30/08/16
06/09/16-30/09/16

Tiết kiệm đặc biệt liên hệ
Tp. Hồ Chí Minh Thanh Hóa 899.000   1.118.900   01/04/16-30/09/16

01/04/16-15/06/16
01/08/16-30/09/16

Tiết kiệm đặc biệt liên hệ
Tp. Hồ Chí Minh Hải Phòng 899.000   1.118.900   01/04/16-30/09/16

01/04/16-15/06/16

01/08/16-30/09/16

Tiết kiệm đặc biệt liên hệ
Tp. Hồ Chí Minh Vinh 899.000   1.118.900   01/04/16-30/09/16

01/04/16-15/06/16
01/08/16-30/09/16

Tiết kiệm đặc biệt liên hệ
Tp. Hồ Chí Minh Buôn Mê Thuột 499.000   678.900   01/04/16-30/09/16

01/04/16-15/06/16
01/08/16-30/09/16

Tiết kiệm đặc biệt liên hệ
Tp. Hồ Chí Minh Đà Lạt 699.000   898.900   01/04/16-30/09/16

01/04/16-13/04/16
19/04/16-26/04/16
05/05/16-15/06/16
01/08/16-30/08/16
06/09/16-30/09/16

Tiết kiệm đặc biệt liên hệ
Nha Trang Hải Phòng 599.000   788.900   01/04/16-30/09/16

01/04/16-15/06/16
01/08/16-30/09/16

Tiết kiệm đặc biệt liên hệ
Đà Nẵng Hải Phòng 299.000   458.900   01/04/16-30/09/16

01/04/16-15/06/16
01/08/16-30/09/16

Tiết kiệm đặc biệt liên hệ
  • Thuế phí có thể thay đổi tại thời điểm đặt chỗ.

  • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.

  • Để tham khảo điều kiện giá, quý khách vui lòng nhấn vào đây.